Výrobcovia / značky

Tipy a návody Sonoff

Úvod Tipy a návody Sonoff

Wi-Fi inteligenté spínače, zásuvky sú primárne určené na ovládanie elektrických spotrebičov s možnostou ovládania aj vzdialene cez internet. Využívajú cloudový systém pre zabezpečené pripojenia do internetu a ovládanie je uskutočnované pomocou pripojenej aplikácie APPKY z mobilného telefónu (Android aj iPhone) odkiaľkoľvek na svete.

Aplikácia a služby spojené s prevádzkou sú poskytované zdarma.
Napájanie je riešené priamo z 230 V a výstupom (tiež 230 V) možno ovládať spotrebiče do záťaže podľa špecifikácie daného spínača.

 

 

Upozornenie !!!
Napriek tomu, že je inštalácia zariadenia veľmi jednoduchá, odporúčame zveriť ju kvalifikovanej osobe oprávnenej na inštalácie elektrozariadení.

 

Zásuvka po vypnutí rozpojí kontakt, ktorý je na pravej strane. Norma STN 33 2000-4-46 umožňuje v pevných zásuvkách zapojenia pracovného vodiča na oboch stranách, avšak je v SR štandardom zapájať "fázu" vľavo. V takom prípade to znamená, že aj po vypnutí tejto zásuvky bude v ľavej zdierke stále Neodpojená fáza. Z tohto dôvodu nie je možné používať podobné zásuvky pre bezpečné odpojenie spotrebiča. V prípade akejkoľvek manipulácie so spotrebičom, ktorá by mohla spôsobiť úraz elektickým prúdom, spotrebič fyzicky odpojte zo zásuvky.


Konfigurácia prístroja vyžaduje aj znalosti z oblasti IT infraštruktúry, najmä z oblasti pripojenia k WiFi sieťam a konfigurácii pripojenia k Wifi prístupovým bodom a podobne.

 

Upozornujeme všetky smart zariadenia (ewelink sonoff Tuya Smart life) musia byť po pripojení do elektrickej siete nakonfigurované na Wifi sieť a urobená aktualizácia firmvéru na najnovší firmvér, nie je možné ponechať dlhdobo zariadenia bez Wifi siete (Cloudu) a používať len ako obyčajný vypinač nakoľko sa softvér sa neustále pokuša o pripojenie wifi siete  a tymto pádom môže dojsť k znehodnoteniu softvéru ako aj fyzickemu zlyhaniu smart zariadenia.


Overovacie kódy niekedy nechodia na .sk emailové domény (nezabudnite sa pozrieť aj do priečinku spamu či daný email neprišiel tam). Pokiaľ Vám overovací kód nepríde do pár minút, použite pre registráciu účtu niektorú zo služieb, poskytujúcich emailovú adresu na doméne .com (Gmail.com, Outlook.com, Yahoo.com ... a podobne všetky spomínané sú zadarmo). Doporučujeme gmail.com.

 

Zapojenie

Ak inštalujete zásuvku, či LED svetlo , tieto len zapojíte do siete. Zásuvku vsuniete do existujúcej zásuvky v stene či na predlžovacom kábli, žiarovku zaskrutkujete do objímky E27 existujúceho osvetlenia.

 

Každý iný vypínač / spínač  má na svojich kontaktoch zreteľné označenie L (L in, L out), N, E.

 

L = Line = fázový, pracovný (čierny / hnedý) vodič

L in alebo input = vstup fáza - na tento kontakt sa privádza napájací fázový vodič

L out alebo output = fáza výstup - na tento kontakt sa pripojí fázový vodič spínaného spotrebiča

L1 out, L2 out L3 out = na tieto kontakty sa pripojí fázové vodiče spínaných spotrebičov

N = Neutral = Nulový, nulovací, pracovné stredný (modrý) vodič N

E = Earth = Zem, zemniaci, ochranný (žlto-zelený) vodič PE

 

 

Nesprávne zapojenie môže poškodiť vaše zdravie, vypínač aj pripojované zariadenie.

 

 

Stiahnite si Slovenské manuály a návody pre Sonoff zariadenia a eWelink software.

 

Manual Sonoff + eWelink Slovenský návod


Nové funkcie eWeLink 3.5.5

OD 6.12.2018 je nová verzia eWelink 3.5.6  - identifikacia zariadenia a MAC adresa zariadenia v sieti a Firmvare 2.7.0.


Staršie verzie eWeLink aplikácie si môžete stiahnuť tu:


https://ewelink.en.aptoide.com/versions

 


Doporučujeme:

Test vypínača pomocou dvoch telefónov


eWeLink - zdieľanie zariadení (ovládanie zariadení z viacerých telefónov)

 

Ako ovládať Sonoff vypínače hlasomUžívateľské manuály:


Užívateľský manuál pre Sonoff Basic


Užívateľský manuál pre Sonoff Basic RF


Užívateľský manuál pre Sonoff TH10/TH16


Užívateľský manuál pre Sonoff DUAL


Užívateľský manuál pre Sonoff POW / POW2

 

Užívateľský manuál pre Sonoff S20


Užívateľský manuál pre Sonoff 4CH / R2


Užívateľský manuál pre Sonoff 4CH Pro / R2


Užívateľský manuál pre Sonoff RF BRIGE


Užívateľský manuál pre Sonoff Dotykové výpinače


Užívatelský manual ewelink dotykovy vypinac bez nuly.pdf


Navod-Sonoff-RF433MHz-Parovanie


Užívateľský manuál pre Dotykový Vypínač Žalúzie a Rolety


Užívateľský manuál  Sonoff Stmievací WiFi vypínač


Užívateľský manuál Sonoff SC - Interný monitor kvality prostredia

Užívateľský manuál Sonoff IFan02 WiFi inteligentný stropný ventilátor 


Užívateľský manuál Sonoff Ističe 
Sonoff-TX-EU-ManualOstatné pripravujeme ...Bezpečnostné pokyny

Montáž, uvedenie do prevádzky, údržbu a prevádzku môžu vykonávať len osoby s patričnou kvalifikáciou a oprávnením.

Elektrickú inštaláciu môže vykonávať iba kvalifikovaný odborník v súlade s príslušnými normami a predpismi.

Pri elektroinštalačných prácach treba dodržať ustanovenia uvedené v platných pred-pisoch ako aj ustanovenia miestnych dodávateľov elektrickej energie.


 

Dané zariadenie sa môže prevádzkovať len v dovolenom rozsahu výkonov, ktoré sú uvedené v technických podkladoch. Zariadenie sa môže používať iba na účely, ktoré sú v súlade s pokynmi uvedenými v technických podkladoch.

Zariadenie sa môže prevádzkovať len v technicky bezchybnom stave. Poruchy a poškodenia, ktoré by negatívne ovplyvnili alebo mohli negatívne ovplyvniť bezpečnosť a bezchybnú funkciu zariadenia, treba ihneď odstrániť.

Poškodené konštrukčné diely a časti zariadenia sa môžu nahradiť len originálnymi náhradnými dielmi.


Copyright 2018 - 2024 © www.sonoff.sk