Výrobcovia / značky

Čo všetko signalizuje DIÓDA u zariadenia SONOFF?

Pridané: 01.06.2020
|
Štefan

Viete čo všetko signalizuje DIÓDA u zariadenia SONOFF? Čo všetko nám môže povedať stavová dióda pri zariadení Sonoff?
Znalosť týchto stavov nám pomáha predovšetkým pri odstraňovaní problémov pri párovaní, ale aj pri neskoršom použití zariadení.

Aké typy blikanie vieme rozlíšiť a čo nám povie, sa dozvieme v článku ďalej.

Režim rýchleho párovania (Quick pairing)

Zariadenie je v režime rýchleho párovania a je pripravené pokračovať v procese párovania.

Režim rýchleho párovania (Quick pairing) 

Režim rýchleho párovania je najčastejšie používaný režim párovania. Keď je zariadenie zapnuté, bude v stave "Bez pripojenia Wi-Fi" alebo "Rýchly párovací režim", čo závisí na firmvéru zariadení. Pokiaľ je zariadenie nové a ešte nie je pripojené k Wi-Fi routeru, pre uvedenie do režimu rýchleho párovania je nutné dlho stlačiť tlačidlo párovanie po dobu 5 s. Ak chcete ukončiť režim rýchleho párovania, stlačte raz krátko tlačidlo párovanie.

 

Kompatibilný režim párovania (AP)

Kompatibilné režim párovania (AP)

Zariadenie je v kompatibilnom režime párovania a funguje ako prístupový bod. Tento režim je prístupom párovanie prvej generácie, procedúra párovanie v kompatibilnom režime párovania je komplikovanejšie ako v režime rýchleho párovania. Pri prvom pokuse preto odporúčame použiť režim rýchleho párování.Chcete chcete ukončiť režim kompatibilného párovania, stlačte raz krátko tlačidlo párovanie.

 

Bez pripojenia k Wi-Fi
Zariadenie nie je pripojené k Wi-Fi routeru.

Bez pripojenia k Wi-Fi Zariadenie nie je pripojené k Wi-Fi routeru.

1. Nové zariadenie nie je doteraz spárované, takže nie je pripojené k routeru. Ak chcete pokračovať v procese párovania, musí byť zariadenie prepnuté do režimu rýchleho párovania alebo do kompatibilného režimu párovania. Ak chcete vstúpiť do režimu rýchleho párovania, dlho stlačte tlačidlo párovania po dobu 5 sekúnd. Ak chcete vstúpiť do režimu kompatibilného párovania dlhým stlačením tlačidla párovania po dobu 5 sekúnd (zariadenie najprv vstúpi do režimu rýchleho párovania) a potom stlačte tlačidlo po dobu ďalších 5 sekúnd.

2. Zariadenie bolo v eWeLink spárované, ale nepodarilo sa pripojiť k smerovaču, ikona zariadenia sa zobrazuje offline v aplikácii eWeLink.

Dôvody problému "Bez pripojenia Wi-Fi":

1. Bolo zadané nesprávne SSID alebo heslo Wi-Fi.

2. Maximálny počet zariadení pripojených k routeru.

3. Kvôli slabému signálu Wi-Fi zariadenia.

4. MAC adresa zariadenia nie je povolená v routeri.

 

Žiadne pripojenie k serveru

Žiadne pripojenie k serveru

Zariadenie bolo úspešne pripojené k routeru, ale nepodarilo sa pripojiť k serveru eWeLink. V aplikácii eWeLink sa ikona zariadenia zobrazuje offline.

Prístupy k vyriešeniu problému "Žiadne pripojenie na server":

1. Skontrolujte, či sieť Wi-Fi môže pristupovať k internetu.

2. Skontrolujte, či nedošlo k výpadku serverov eWeLink.

 

Aktualizácia
Zariadenie upgraduje firmware.

Aktualizácia Zariadenie upgraduje firmware.

Počkajte, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.

 

Zariadenie správne funguje

Zariadenie správne funguje

Zariadenie bolo spárované v eWeLink a úspešne sa pripojilo k Wi-Fi routera a servera.

 

Ak zlyhalo párovanie zariadení alebo zariadení nefunguje správne, prvým krokom je sledovať blikanie indikátora párovanie LED, aby ste mohli pochopiť stav zariadenia.


Čo všetko signalizuje DIÓDA u zariadenia SONOFF?


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

Posledný komentár k Čo všetko signalizuje DIÓDA u zariadenia SONOFF?

vložiť nový komentár
14.12.2021 pridal Radovan
Dobrý ako znovu s prevádzkuje zariadenia keď som musel vymeniť router
Copyright 2018 - 2024 © www.sonoff.sk